Pevski zbor

Janez Arbeiter

Tel: 031 323 329

Vsaki torek ob 17.30